Wat is Franss.nl?

De website www.franss.nl bestaat al sinds 2008. Voor mij als (amateur)ontwikkelaar heeft deze website de afgelopen jaren een soort van 'Sandbox'-functie vervuld. De eerste uitdaging waarmee ik mij in 2008 geconfronteerd zag, was het tot stand brengen van een koppeling met de Edurep-database. Dit lukte in 2008, na het nodige 'vallen en opstaan'. Er ontstond een zoekinterface waarmee gegevens uit de Edurep-database opgehaald konden worden. Gebruikers (vooral docenten) konden geschikt digitaal lesmateriaal zoeken (en vinden!) op basis van relevante onderwijsinhoudelijke kenmerken (sector, vak, leerniveau, onderwijsdoelen etc.). In de loop der jaren is de website gebruikt om nieuwe functionaliteiten uit te proberen of om koppelingen met andere gegevensbronnen tot stand te brengen, bijv. met Bol.com. Inmiddels zijn er na 2008 weer een hele reeks jaren verstreken en is de website www.franss.nl blijven functioneren, uiteraard met periodieke aanpassingen of uitbreidingen.

Desondanks werd deze website steeds verder 'door de tijd ingehaald'. Dit vooral van wege het feit dat de website niet 'responsive' was en daarom minder goed te gebruiken op andere devices dan op een desktop- of laptop-computer. Dit maakte dat de site minder goed te vinden was via Google en er dus ook steeds minder bezoekers kwamen. De vraag was aan de orde: trek ik de stekker eruit? of doe ik nog een poging om er een responsive site van te maken? De keuze is op het laatste gevallen.

Enerzijds vond ik het jammer dat veel functionaliteit verloren zou gaan, anderzijds vormde het bouwen van een responsive website een uitdaging, die ik aan het begin van de 'intelligente' lock down van de Corona-crisis (2020 - ?) graag wilde aangaan. Ik was met pensioen en kon niet op vakantie, dus tijd in overvloed! De ontwikkeling van de vernieuwde website is voor mij 'Liefdewerk, oud papier' geweest. Een business-model heb ik niet. De Google-reclames die getoond worden leveren mij slechts een kleine tegemoetkoming in de kosten (hosting).

Over Edurep

De Edurep-database bestaat inmiddels ruim 12 jaar. De database bevat gegevens over ruim een miljoen (vooral) digitale leermiddelen en andere bronnen die enige betekenis hebben voor het Nederlandse onderwijs (Primair onderwijs t/m hoger onderwijs). De 'centrale voorziening' (lees: technische infrastructuur) met betrekking tot deze database wordt verzorgd door onderwijsorganisatie Kennisnet. De gegevens over de in Edurep opgenomen (leer)objecten worden aangeleverd door een groot aantal organisaties. Het betreft veelal onderwijsorganisaties, maar ook andere organisaties (bijv. musea) die iets te bieden hebben voor het Nederlandse onderwijs. De Edurep-database is dus een database die qua content geheel gevoed wordt door de aangesloten organisaties. De aangesloten organisaties beheren eigen collecties. Deze collecties zijn digitaal met de Edurep-database verbonden. Kenmerkend voor het Edurep-concept is dat er gewerkt wordt met standaarden. Er is een standaard voor metadatering (NL-LOM). En er is een standaard om zoekinterfaces aan de Edurep-database te koppelen (SRU/SRW met CQL) Deze standaarden zijn ook toegepast bij de ontwikkeling van deze website. Meer info over Edurep? Klik hier


Profiel
(c) Franss.nl (2008-2024)

Over Franss.nl:

Wat is Franss.nl?

Colofon/Disclaimer

Bekijk oude versie

Cookies

RSS-feeds